Transrotor nieuws: TRA9

Transrotor nieuws: TRA9
16 november 2020 Mark van Braam
In Geen categorie
Transrotor toonarm TRA9

Waarde lezer, groot nieuws vanuit het Duitse Transrotor. AUDIO21 krijgt de primeur van Transrotors eerste in eigen huis gemaakte toonarm. Het kleinnood heet: Transrotor TRA9. En vanaf komend weekend te bewonderen èn te beluisteren op de Transrotor ZET3.
Het waarom van deze stap van Transrotor heeft te maken dat lange tijd de toonarmen werden gemonteerd van het Engelse SME en Japanse Jelco. De eerste heeft besloten om geen toonarmen meer te leveren aan ‘derden’ en gezien de jongste medewerker bij Jelco de respectabele leeftijd had van 75 jaar, is Jelco enkele maanden geleden gestopt met de productie.
En hoewel onze Duitse Transrotor vrienden hun p.. niet lauw laten maken, was er toch wel enige paniek. Maar een hifiDuitser geeft zich niet gewonnen, net zomin als ‘Der Manchaft’ en zij wisten deze tegenslag om te buigen naar een oude wens van de oprichter van Transrotor; een Transrotor toonarm. De eerste uitgeleverde toonarm is te zien en te horen bij uw enige, echte, AUDIO21. Hoewel de 9 inch TRA9 toonarm sprekend lijkt op de series IV en V van SME, is me ingefluisterd dat die ietwat kalme SME toonarm voorbij gespeeld wordt in dynamiek, snelheid en ruimtelijke oplossing. Of dat waar is; dat gaan we in de loop van deze week meemaken.

Alvast wat feitelijkheden:
TRA9 € 4.300,– mat zwart
TRA9 € 4.900,– chroom
TRA9 € 5.300,– goud
TRA9 € 5.600,– platinum

De behuizing is een combinatie van aluminium en RVS, koper, ceramiek, technisch plastics, zilver en Ruthenium. De dubbele toonarm buizen zijn twee in elkaar geschoven buizen om stijfheid en nulresonantie te garanderen. De bedrading is zilver, de contragewichten een combinatie van aluminium en koper. De VTA is in te stellen, de dwarsdrukcompensatie middels een magnetisch in te stellen systeem en de arm wordt geleverd met een phonokabel. Effectieve lengte bedraagt 232,8 mm, we hebben het dan over een 9inch toonarm en omdat de effectieve massa 18 gram is, is deze arm geschikt voor nagenoeg elk element op deesz aardbol.

 

.

.

Copyright © 2020 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.