Actie: steun ons maximaal, koop lokaal

Actie: steun ons maximaal, koop lokaal
1 mei 2020 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, afgelopen zaterdag werd er aan de deur geklopt en een filmploeg keek me vragend aan. Ik keek terug, ook vragend. Waarom ook niet? “Koffie”?
De vraag die me gesteld werd was of ik mee wilde werken met een initiatief van de Heerdense ondernemersvereniging: “Steun ons maximaal, koop lokaal”. En hoewel ik me nooit erg op mijn gemak voel voor een camera of fototoestel; heb ik toch; zij het met enig geestelijke ondersteuning en lachende aanmoediging van m’n tederbeminde wederhelft, de stoute schoenen aangetrokken. In de juiste maat, ik hou niet van knellende exemplaren. En braaf voerde ik uit wat me gevraagd werd. Manuel schreef me net: “Dat zie ik me al voor mij, mooi in de hoek staan gniffelen en zeggen “doen Mark, doen”! En blijven lachen”.

Steun de Heerder ondernemers! Steun Maximaal, Koop Lokaal!

Geplaatst door Ondernemersvereniging Heerde op Donderdag 30 april 2020

Het zette me aan het denken. Immers ben ik voor vrijheid en voor vrijheid van beslissen. Maar… realiseren we ons wel eens wat we bij aankopen; met name Hoe we het aankopen, aan het doen zijn? Helaas laten we ons in eerste instantie te vaak leiden door de scherpste (ogenschijnlijk) aanbieding en schijnt “de macht van het grote” goed te werken. Definieer ‘goed’…

Om het eens dichtbij en lokaal te houden, slechts één voorbeeld; wanneer de kerstverlichting opgehangen gaat worden in de winkelstraten; ter aankleding en verlichting van de bezoekers, bewoners en passanten, lappen de plaatselijke ondernemers, al dan niet met wat gemeentehulp, de kosten voor de relatief dure aankleding. Realiseert u zich wel eens dat de grootverdieners van deze aardbol; ik zal er een paar opnoemen: Amazon, Aliexpres, Zalando en vele anderen, wel hun klandizie halen uit ons allen, maar relatief weinig bijdragen aan de plaatselijke, provinciale en landelijke begrotingen. Men maakt gebruik van een systeem/samenleving, maar draagt er relatief weinig aan bij. En of het milieutechnisch gezien altijd de handigste manier is…?
En nu is er corona en lijken juist deze grootschalige grootverdieners te profiteren. Klopt dat eigenlijk wel? Ondergetekende moet het niet direct zo hebben van plaatselijke klandizie, maar opereert voornamelijk landelijk. Dat is fijn èn stabiel voor AUDIO21. Maar voor vele plaatselijke, relatief kleine ondernemers om ons heen, geldt dat niet en zij moeten het wel degelijk hebben van de klandizie uit een relatief kleine omgeving. Dus zo’n Heerdens filmpje; daar werk ik graag aan mee.

Het zette me ook aan het denken of ik het volgende wel of niet zou gaan opschrijven. Een mooi moment: dus ja. Iets wat elke hifi winkelier enkele malen per jaar overkomt. Het gebeurt regelmatig dat ik demo’s doe, altijd leuk. En altijd met aandacht en enthousiasme en kennis en inzicht. Een fijne lokatie met de gebruikelijke winkelkosten, een grote voorraad, heerlijke kopjes koffie en gegeven tijd. Enkele malen per jaar ervaar ik het als erg zuur als de dan opgedane kennis wordt misbruikt door de luisteraar, die vervolgens ergens in de wereld zo’n apparaat ‘opscharrelt’ onder het mom van: “ik liep er toevallig tegenaan”. Best vaak na zo’n aankoop wordt ik dan alsnog gebeld of gemaild om verdere informatie te verkrijgen. En dat waarde lezers; wijs ik vriendelijk, doch resoluut af.
Vaak dat een apparaat toch wat ouder blijkt te zijn; vaak blijkt een apparaat ook ‘gemodificeerd’ te zijn met alle vaak nare gevolgen van dien; om nog maar te zwijgen of een apparaat wel met een eerlijke achtergrond in het bezit was gekomen van de vorige eigenaar of handelaar. Garantie? Amehoela. Best vaak ook wordt een importeur vervolgens gebeld met de vraag of een apparaat toch een service- of reparatiebeurt kan ondergaan, want de buizen lijken niet origineel, of de versterker wordt wel heel erg warm, of het apparaat klinkt niet zoals het bij de dealer klonk, of 110 Volt blijkt in Europa toch niet zomaar goed te werken. Die kosten vallen vaak best tegen. Om nog maar niet te spreken over de bijkomende verzendkosten, eventuele verzekering, importbelasting en 21% B.T.W.
En oh ja Mark, jij als expert van een aantal draaitafelmerken kunt toch wel ‘even’ voor een habbekrats de zojuist gescoorde platenspeler opbouwen en afregelen? En opeens blijkt dan een normaal uurtarief als ‘onsympathiek’ gezien te worden. Tja.

Wellicht dat dit corona tijdperk mensen de kans èn de tijd geeft om wat vaker en wat dieper na te denken over dit soort dingen. “Spreekt Mark voor eigen parochie?” zullen sommigen nu denken? Volmondig kan ik hierop bevestigend antwoorden. Maak ik me geliefd door het hier bovenstaande geschrevene? Bij de denkers wel, neem ik aan. En die anderen:

Copyright © 2020 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.