Picture it

Picture it
6 januari 2019 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, nou weet ik dat enkelen onder u over me heen gaan vallen, maar ik vraag u alsnog zich niet aangesproken te voelen. Het gros van onze bezoekers vind ik niet alleen cool; ze zíjn ook gewoon cool. Jaja, ik weet het dat dit soort bewoording wat wonderlijk is voor een begin vijftiger, zoals ondergetekende. En u staat geheel in uw recht om hier wat van te vinden; dat kan ik goed verdragen. Maar hoe dan ook; een aantal onder u zijn werkelijk gewoonweg übercool; wat coolheid betreft dus bovenaan de ladder. Zijne coolheid zogezegd.
Waar ik persoonlijk altijd voor val, is als je iemand tegenover je krijgt, die een open houding heeft, beminnelijk is en een gesprek ‘open’ laat; dus zich niet gelijk vastbijt in opgemetselde gedachten en meningen. Iemand die ook inziet dat eigenlijk alles in de audiowereld een compromis is. In mindere of meerdere mate. Het gaat hier over iemand waarmee ik kennis maakte, gedurende z’n zoektocht naar luidsprekers. Zijn doel was, om hun toekomstige set te kunnen gebruiken wanneer een groep vriendjes en vriendinnetjes van hun kinderen naar een dvd kijken en het “lekker hard pa” moet kunnen. Maar ook, om net als vroeger samen te kunnen genieten van- en het bezig zijn met plaatjes draaien, met een glas Bourgogne. Het doel was een makkelijk, groot geluid te krijgen, waarbij de speakers meer dan 5 meter uit elkaar zouden moeten kunnen staan. Voldoende druk kunnen gevend in hun tamelijk comfortabele ruime loft. Maar ook voor dit moment al erg goed kunnen spelend met de huidige stand van electronica, zonder direct de noodzaak te voelen om één van hun 21 Ferrari’s te moeten verkopen 🙂 

Om het verhaal niet te lang voor u te maken; er werd gekozen voor een set hoornluidsprekers, waarbij mogelijkheden als Diesis Audio, Trenner&Friedl en de set Gioia’s de revue passeerden. De platenspeler werd de Kuzma Stabi S 12inch, de phonoversterker van Gold Note, kabels van onder andere Tellurium Q, het stekkerblok van Wireworld en de platenwasser van Watson’s. Vooraf levering reed ik nog even langs de Kr…vat’ (piiieeep) voor een fles gedestilleerd water. Om de vloeistof aan te maken. Tja, service heet zulks, maar dat is een terzijde.

Jean is iemand die vroeger een ‘echte’ audiofiel was, méér bezig met techniek, technisch luisteren, dan genieten. Méér bezig met ‘wat niet goed was’ dan wat juist wél goed was. Op een gegeven moment was hij deze manier van z’n hobby bedrijven zo beu, dat hij het voor een lange tijd losliet. Hij gaf z’n hele set weg!

Het leuke van ouder worden is dat er bij velen onder u, het voortschrijdend inzicht voortschrijdt. Zo ook bij Jean. Ondergetekende heeft ook deze lijdensweg ondergaan, in de eerste 20 jaar van de audiohobby. Wat ik bedoel te zeggen; iemand kan vanuit enthousiasme aan het veranderen en upgraden slaan. Maar iemand kan dit ook doen vanuit ongeluk, ergernis of onvrede; hopende dat het audioleven het één en ander hieraan kan veranderen. Maar neem van mij aan; dat gaat niet gebeuren. Nou vooruit dan, hooguit erg tijdelijk. Dus u begrijpt me al waar ik heen wil; ik werk het liefst met die eerste groep, waarbij het relativeren èn enthousiasme hand in hand gaan.
Ook bij dit stel; en ik feliciteerde hem in haar bijzijn met zijn vrouw; een glimlachende knappe dame die grote luidsprekers cool vindt! Ze hadden hun woonkamer aangepast op de komst van de Kuzma draaitafel en hoornspeakers. Verandering van spijs doet eten, jawel!
Welk een mooie dag.

Copyright © 2019 AUDIO21, Wapenveld, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.