Kuzma Stabi XL: analoge droom

Kuzma Stabi XL: analoge droom
5 juni 2019 Mark van Braam
In Geen categorie
Kuzma dealer AUDIO21

Waarde lezer, op een ochtend werd ik om 08.00 uur gebeld door de transporteur van TNT: “Mark, ik heb een pallet voor je deur staan, ik geloof uit Slovenië”. En binnen vijf minuten stond ik de handtekening voor ontvangst te tekenen. Oeffff ruim honderd kilo te verplaatsen, verpakt in 4 dozen; de toonarm Kuzma 4Point was al aanwezig.

Een Kuzma Stabi XL kom je niet elke dag tegen, maar wel bij AUDIO21. En dat is niet zomaar, dat zult u begrijpen. Hieronder in enkele stappen de opbouw van deze grijs/zwarte versie. De meningen zijn intussen verdeeld; hoe ‘heurt’ het eigenlijk; een Kuzma hoort toch in ‘brass’ uitgevoerd te zijn? Wat u mooi vindt mag u lekker zelf bepalen.
Een Kuzma uit z’n verpakking halen, is een feest. Je voelt de kwaliteit; de onbuigzaamheid van meester Franc Kuzma en de aandacht. Heel veel aandacht. Ik zal u de beschrijving van het opbouwen besparen want ik denk dat de foto’s hieronder voldoende zeggen. Het valt me op dat ze in werkelijkheid beschaafd imposanter is dan dat de foto’s doen vermoeden; dus wees welkom bij AUDIO21.

Copyright © 2019 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.