Jadis nieuws: Toile de Lu

Jadis nieuws: Toile de Lu
22 mei 2023 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, afgelopen week was er weer de High-End audiobeurs in München. Vele audiomerken vertoeven er enkele dagen om aan de bezoekers hun kunsten te laten horen. En zien.
En wat dat laatste betreft; het Franse Jadis liet een wel zeer speciale versie zien van de Jadis Orchestra: de ‘Toile de Lu’. De kunstenaar Jean Luc Lafitte nam een Orchestra ter hand om er vanuit zijn kunstenaars visie iets bijzonders van te maken. Mocht u deze zomer nog in Carcassonne komen; op de 13e Allée de Bezons heeft hij zijn atelier en méér dan de moeite waard.

De Jadis Orchestra Toile de Lu wordt gemaakt in een beperkte oplage, gesigneerd en genummerd door de kunstenaar. En u begrijpt dat wij bij het zien, gelijk een exemplaar hebben ingekocht. Heb geduld, het komt 🙂

 

COPYRIGHT © 2023 AUDIO21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
En wellicht denkt u nog eens na over de uitspraak van de Engelse romanschrijver Aldous Huxley. Òf was het toch zo dat Nietsche eerder was met die woorden naar zijn kameraad Wagner… hoe dan ook:
“NA DE STILTE KOMT MUZIEK HET DICHTST BIJ HET ZEGGEN VAN HET ONZEGBARE”.
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.