Jadis JS2 mkIV bij AUDIO21

Jadis JS2 mkIV bij AUDIO21
24 maart 2022 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, een kleine toevoeging aan het onderstaande, want de actualiteit mag toch niet ontbreken… Vanochtend werd bekend dat de ‘heer’ Baudet in een interview gezegd had: “Deze mensen moeten in de meest barre diplomatieke omstandigheden zien te overleven. Ze kunnen nergens naartoe en zijn compleet aan hun lot overgelaten.” Vervolgens heeft hij de 17 Russische diplometen die uitgezet dreigden te worden, zelf in huis genomen…

Maar nu weer naar onze heerlijke bezigheden: het uitpakken van de nieuwe DAC van Jadis. Het betreft de JS2 buizenversie, hoe kan het ook anders. Recentelijk ge-upgrade naar de mkIV versie. U ziet het, ook Jadis staat niet stil, wanneer het over digitale vernieuwingen gaat.
Allereerst een paar praktische zaken, de Jadis JS2 mkIV digitaal tot analoog omzetter, heeft de volgende ingangen: SPDIF, AES/EBU, USB. De analoge uitgangen zijn XLR en RCA. De prijs bedraagt € 9.985,– en hiervoor krijgt u een TOP-DAC. Ja, met hoofdletters geschreven. Gebouwd volgens de bekende tradities van Jadis; chirurgisch staal en dat resulteert in een ontzettend stil klinkend systeem. 

Veel digitale bronnen, klinken in mindere- of meerdere mate digitaal. Daar kan de luisteraar aan wennen of gewend zijn geraakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het beter zou kunnen. Of héél veel beter, zoals de JS2 mkIV laat horen. Gelijk nieuw vanuit de doos een extreem ruimtelijk, rijk geluid en wat gelijk opvalt is de mate van ontspanning. Compleet en in het geheel geen enkele digitale ‘hardheid’. Mijn overtuiging is dat als geluid niet snel en niet dynamisch klinkt, dat de luisteraar na een korte luistertijd, moe wordt. Luistermoe. En neen, dat gaat u met deze buizendac niet overkomen; welk een geruststelling. Extreem ruimtelijk, extreem dynamisch, extreem energiek, extreem expressief.
De DAC is uiteraard te gebruiken met elke willekeurige streamer. Maar zelfs met onze laptop welke we verbonden met de USB ingang; geen haar op m’n hoofd die het onmiddellijk beter wenste. De afgelopen jaren zijn er meerdere extreem goede dac’s gepasseerd, maar in nuchtere prijs en prestatie bezien, staat deze JS2 mkIV bovenaan; zo simpel is dat. Topgeluid.

COPYRIGHT © 2022 AUDIO21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.