Introductie: Pluto 12A black mk2

Introductie: Pluto 12A black mk2
25 juli 2018 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Met gepaste trots mogen wij u als exclusieve dealer van Pluto Audio in de Benelux melding maken van de Pluto 12A black mk2. Sommigen onder u weten dat wanneer we het bij AUDIO21 over Pluto draaitafels hebben, dat men ondergetekende ziet lachen. En dat is niet voor niets, uiteraard. Vanochtend dan eindelijk de levering van twee gloednieuwe Pluto 12A black mk2.
De zojuist gelanceerde vernieuwing die waardig voortaan als ‘mk2’ door het leven mag gaan is een evolutie. Een continue proces van materiaal keuzes, materiaal toepassingen, voortschrijdende inzichten en vooral de combinatie van de gebruikte materialen, maken dat er een werkeljke stap in weergave is gemaakt van ultra-goed, naar ultra-ultra-goed. Een Pluto draaitafel is een combinatie van een geveerd loopwerk en een massa loopwerk. Voor beide basis concepten is wat te zeggen en er zijn liefhebbers voor ‘links’ en liefhebbers voor ‘rechts. Het lijkt warempel op politiek. Ik ga hier nu niet inhoudelijk op in, want het is immers een feestdag: Pluto 12A black is born.

Één van de belangrijke aspecten is de motor, de voeding en de gebruikte elektronica. Er dient een drive te zijn, een soeplesse, een kracht en een ultra hoog oplossend vermogen. De motor wordt natuurlijk op z’n plaats gehouden door de zware behuizing, maar is nu praktisch geheel ontkoppeld. Snelheid en start/stop bevinden zich aan de voorkant van de aansturings unit.

De voormalige drie zwarte voeten zijn verdwenen en vervangen door een van A tot Z opnieuw ontwikkelde versie. De voeten ontkoppelen de draaitafel van de ondergrond en de voeten bestaan uit onder andere Osna koper, Krion en Ebbenhout. Gebleven is uiteraard het diamantlager, maar door een verfijning van de gekozen materiaal verdelingen is er in ‘stilte’ een winst behaald. In het subchassis, welke dus geveerd is, maar dan onder een extreem hoge spanning, is er een winst gehaald door de veren op een nieuwe manier te dempen en door de keuze van enkele nieuwe componenten.

Voortaan is er uit twee bovenplaten van de draaischijf te kiezen; ebbenhout of koper. Zoals u ziet op de foto, links ebbenhout en rechts koper. Het gebruikte koper bij Pluto Audio is een andere kwaliteit dan de gewone koper. Nee, het is beslist niet zo: ‘koper is koper’. Net zoals niet elke rode wijn betiteld mag worden als Bourgogne. Maar dat is een terzijde.

Gelijk gebleven is de prijs; de ebbenhouten bovenplaat is iets lager geprijsd.

Wat is de winst van de mk2 ten opzichte van de mk1? Dat kan ik u op de volgende manier vertellen: nòg meer evenwicht in de kracht, dynamiek, klank en ruimtelijkheid, waarbij al die aspecten op een nòg hoger plan zijn gekomen. De illusie van ‘geen-hifi’ meer aanwezig is praktisch bereikt.

U begrijpt het goed; ondanks de tropische temperaturen is ondergetekende platen aan het draaien. Met een glimlach; MastersounD en Pluto. Of hebben we het over Pluto’s Mastersound?

Copyright © 2018 AUDIO21, Wapenveld
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.