Gold Note PSU10: nòg een keer, nòg een keer!

Gold Note PSU10: nòg een keer, nòg een keer!
28 juli 2018 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, herkent u dat: U heeft van een aantal audiocomponenten het rotsvaste vertrouwen dat datgeen het beste is wat u voor de pecunia hebt kunnen vinden. En beter is niet mogelijk. Totdat… Waarover ik het heb is de phonoversterker van Gold Note, de PH10 en upgrade voeding Gold Note PSU10. Deze Gold Note PH10 staat tezamen met de Pathos In the Groove mk2, in mijn top 2 van phonoversterkers in de prijsklasse € 1.500,—
Eerlijk gezegd; mijn deur staat altijd wagenwijd open wanneer een fabrikant claimt een phonoversterker te hebben, welke net zo goed of beter zou zijn. Helaas voor hen heb ik verschillende keren moeten constateren dat hun vertrek gepaard ging met een staart tussen de benen.
Betreffende de Pathos In the Groove mk2 en de GoldNote PH10 zijn er klankmatige verschillen. Welke die zijn, ga ik hier nu eens niet uit de doeken doen. Ik hou het nu bij de feitelijkheden; beide phonoversterkers zijn geschikt voor MM en MC elementen en de instelbaarheid inzake afsluitimpedantie en capaciteit en ook de instelbare gain, maken het beide tot zeer capabele phonoversterkers. De Gold Note PH10 heeft wel een aantal ‘plussen’ als het om praktische bruikbaarheid gaat; er zijn onder andere twee ingangen die per ingang separaat instelbaar zijn. Verschillende curves, natuurlijk de RIAA, maar ook Decca en Columbia.

De Gold Note PH10 is sinds enkele weken te upgraden met een separate voeding, de Gold Note PSU10. Met de bijgeleverde verbindingskabel is de connectie met de PH10 snel gemaakt. Gelukkig hoeft u slechts 1 powercord te gebruiken. Is deze de extra te investeren € 900,— een meerwaarde? Volmondig kan ik u verklappen: JA.
De set waarop ik dit vergelijk doe bestaat uit de Pluto: 12A mk2, Ikeda toonarm: IT345, Dynavecor: Te Kaitora Rua, Nordost phonokabel: Heimdall2, Phono versterker Gold Note PH10/PSU10, interlink Nordost: Frey2, Mastersound: Compact 845, luidsprekerkabel: Nordost: Frey2, luidsprekers: Estelon YB gold.

Wat deze upgrade voeding, die in een gelijke kast als de PH10 zit doet, is het geluid nog schoner maken. De ruimtelijke afmeting neemt een factor toe in breedte en diepte, de dynamiek neemt toe waardoor de muziek meer spanning krijgt en eveneens neemt de stilte toe. De muziek krijgt een voorname en intensere spanning. Ik merkte wel dat het niet aan te raden is de kasten op elkaar te zetten; klankmatig het beste om ze naast elkaar te zetten en de minimale afstand dient 5 centimeter te zijn.

Op dit moment luister ik naar een elpee van Cecilia Bartoli: Mission. De draaitafel Pluto 12A black mk2 heb ik allereerst aangesloten op de ‘gewone’ Gold Note PH10 en daarna met de upgrade voeding PSU10. Onmiddellijk valt me op dat de emotionele overbrenging van haar op sommige momenten fluisterende zang, me bij m’n keel grijpt. Ik ga met haar mee ademen waardoor ik direct ‘in’ de muziek zit en de rest om me heen vergeet.
Pas wanneer de plaat afgelopen is en de ontnuchterende realiteit zich aandringt om op te moeten staan om de arm van de lift naar achteren te bewegen, geraak ik uit m’n trance. En neem de moeite niet om de plaat om te keren en er gaat door m’n hoofd: ‘nòg een keer, nòg een keer’.

Copyright © 2018 AUDIO21, Wapenveld
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.