Gold Note en Henri Ford

Gold Note en Henri Ford
1 december 2020 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, bij het zien van bovenstaande foto zult u zich vast afvragen wat Henri Ford hier te doen heeft. Zoals u weet, was hij een Amerikaanse industrieel en bouwde zijn eerste auto al in 1896. Het wordt beweerd dat zijn moeder van Belgische- òf Nederlandse afkomst was. Maar volgens mij zat er ook Italiaans bloed in deze man.
Vanwege zijn antisemitische opvattingen is het er bij onderstaande nooit van gekomen om een Ford aan te schaffen. Pas genoeg tijd nadat hij beweerde er afstand van gedaan te hebben, kwam er een Ford Transit mk2 uit 1980. Maar vanwege vaak opdoemende problemen is er recentelijk een andere busmobiliteit gekomen. Maar eigenlijk is dit alle één grotesk terzijde.

Want waarover het gaat, vanochtend bij het uitpakken en nederzetten van een set zilvergrijze Gold Note PH10/PSU10 phonoversterker combinatie, moest ik even aan Fords mees bekende uitspraak denken: “Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black”.

Hoewel het merendeel onder u de zwarte variant van deze geweldige Gold Note phonoversterker prefereert, is het machien in elke kleur leverbaar, zolang het maar zwart, zilver of Gold Note goud is. Leuk gevonden toch 🙂 #binnenpretjevanmark

Copyright © 2020 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.