Glunderende audioliefhebbers

Glunderende audioliefhebbers
1 november 2021 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, al enige tijd zat ik na te denken over een ‘hall-of-audio-fame’. Een ‘hall’ waarbij niet de audioapparatuur alleen centraal staat, maar juist U ALS LIEFHEBBER op locatie gefotografeerd. Naast de zojuist gedane, goed gekozen upgrade.
De aftrap van dit audioblog, hetgeen voortaan door het leven gaat als: ‘Glunderende Audioliefhebber’, wordt afgetrapt door Christiaan, een kameraad van me. Te zien hierboven, voor zijn apparatuur zittend. Hij schaftte onlangs een mooie set luidsprekers aan, de Davone Moxie. En eergisteravond bezorgde ik bij hem een grotesk glunderende glimlach op z’n gezicht, na het aansluiten op z’n Jadis Orchestra versterker. Adriënne glunderde met hem mee; maar ik vraag u: is dat wel- of niet een terzijde?

De foto’s hieronder zullen met regelmaat aangevuld worden en heel wellicht komt U ook tussen de ‘hall-of-audio-fame’ te staan. U kunt natuurlijk wachten tot Sint Juttemis… of bedenken: ‘Het leven is te kort om Hifi uit te stellen”

    Marten luidsprekers bij AUDIO21                       

Copyright © 2022 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.