Food for thought

Food for thought
11 mei 2018 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, gisteren werd ik door m’n lief meegesleurd naar m’n schoonmoeder; ze was jarig. Ik was van mening dat dit een overbodige exercitie was; immers waren we vorig jaar ook al komen opdraven. En we kunnen niet aan de gang blijven, toch? Het moment van vertrek wist ik waarachtig te traineren, doordat een elpee van Sarah Vaughan (How long has this been going on?) nog niet was afgelopen. Er zijn immers, zoals u weet, zoals altijd en zoals ’t heurt, twee kanten aan het muzikale verhaal.

Maar we vertrokken uiteindelijk en vanwege bovenstaande wist de rechtervoet van m’n lief, enigszins geïrriteerd, het gaspedaal te vinden. En met name de onderkant, dus de vaart zat er flink in. Dusdanig dat ik met opgekrulde tenen naast haar zat, m’n schouders opgetrokken en m’n ogen begonnen er steeds verwilderder uit te zien. Ziet u het voor zich? M’n lief keek me af en toe, licht agressief aan met een blik van ‘eigen-schuld-en-nou-zul-je-het-wèten-ook-dikke-bult’. Ik moest denken aan de muziek gespeeld door Miles Davis “Ascenseur Pour L’Echafaud” (De lift naar het schavot). Op een bepaald moment vindt er een achtervolging in de gelijknamige film plaats, ik weet zo niet welk nummer. En ik blijf fantaseren over die iconische Mercedes-Benz, hoe goed deze in onze garage zou staan. Maar ja; pecunia’s hè.
Maar gelukkig wist m’n lief de plaatselijke Hermandad op afstand te rijden. En jazeker, ondanks m’n gekromde tenen, geraak ik dan toch vervuld met trots. Dus de sfeer in de automobiel werd van grimmig uiteindelijk toch nog aangenaam en we kwamen op het onderwerp wat het verschil was tussen ‘onderstuur’, ’overstuur’, ‘paardenkracht’ en ‘koppel’.

Dus wat is de moraal van dit verhaal? Tja, op het moment van dit schrijven krab ik achter m’n oor en weet ik eigenlijk ook niet wat ik met bovenstaande wil zeggen…

Of toch wel? Want ook in de audioweergave is het zo, dat wanneer de parameters: snelheid, dynamiek, kracht en klank met elkaar in balans zijn, dat de weergave nergens ontspoort. Food for thought.

 

 

 

Copyright © 2018 AUDIO21, Wapenveld

Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.