Elpee tip: In War and Peace

Elpee tip: In War and Peace
5 maart 2019 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, onlangs bracht iemand een elpee mee, waar ik als een blok voor viel. Voor de muziek en niet voor de ronde elpee zelf, welteverstaan. Het is klassieke muziek, barok. Dus voor hen die hier niet van houden; sla deze bladzijde om. Of maak een afspraak bij uw muziektherapeut.
Na de aanslagen van 2016 in Parijs was vrijblijvendheid geen optie meer voor haar toen lopende programma en koos zij een andere invalshoek. Het werd ‘In War and Peace’, met als mooie boodschap: ‘Harmony through Music’. Zelf zei ze er ook nog over “Mijn meest persoonlijke project ooit en een boodschap van hoop.”

In een interview vertelde ze: “Ik weet het, dat zijn grote woorden, en eigenlijk is dat te simpel. Meer dan hoop bieden, hoe belangrijk ook, wil ik mensen erop wijzen dat ze een keuze hebben. Dat we niet zomaar slachtoffers zijn, maar kunnen kiezen ­welke kant we opgaan. In ons persoonlijk leven, als individu, als gezin, als familie, als stad, land, als wereld. Gaan we mee in de chaos, in het tumult van Facebook en Twitter, waar fanatici hun politieke standpunten uitgillen, of kiezen we voor de weg naar vrede en harmonie?”
En even verderop in dit gesprek. “Deze aria’s van honderden jaren geleden wijzen de weg. Ze laten zien wat oorlog is, tonen de mensheid in zijn diepste ellende, zijn donkerste wezen. Maar ze zeggen ook wat sereniteit en vrede betekent, en hoe die te vieren. Die componisten hadden een wonderbaarlijk psychologisch inzicht! Dus keek ik met andere ogen naar deze oude aria’s, luisterde opnieuw naar de verhalen die ze ons vertellen. Ik denk dat het heel zinvol is deze spiegel voor te houden aan het publiek van 2016.”

Wanneer ik Cecilia Bartoli’s stem vergelijk met die van Joyce DiDonato, valt me op dat de laatste lichtvoetiger en soepeler klinkt. Ik ben natuurlijk geen kenner, maar wat mij betreft; beiden op ultra top niveau. Om de een of andere reden, wordt ik telkens geraakt, wanneer ik de elpee op een van onze draaitafels plaats. Ook wordt ik er rustig van. Zou het komen dat ze de existentiële vraag stelt: “in het midden van chaos, hoe vind je dan rust?”. Jaja, psychologie van de koude grond, ik weet het 🙂

In War and Peace’ is opgenomen samen met Il Promo d’Oro onder leiding van Maxim Emelyanychev. Het programma bestaat uit 15 aria’s verdeeld in twee selecties: ‘War’ en ‘Peace’. Een echte aanrader, deze prachtige muziek ook audiofiel op een zeer hoog niveau op de plaat gezet.

Copyright © 2019 AUDIO21, Wapenveld, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.