Element vergelijk: Donatello Gold en The Fideles

Element vergelijk: Donatello Gold en The Fideles
17 oktober 2018 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, 

Vandaag een vergelijk tussen 2 draaitafel elementen, te weten de Gold Note ‘Donatello Gold’ MC (moving coil) en de Acoustical Systems ‘The Fideles’ MI (moving iron). Twee elementen die duidelijk aan elkaar gewaagd zijn. The proof of the pudding is in the eating en het eten gebeurde op de Dais van Nottingham Analogue, toonarm de Ace Anna eveneens van Nottingham Analogue. Bekabeling van Tellurium Q en Nordost en als phono de RCM ‘Sensor2’.

Het verschil van opbouw en principe tussen een MC en MM element is bij de meesten van u wel bekend en ik ga daar nu niet verder op in. Bij de minder voorkomende Moving Iron beweegt een stukje ijzer binnen een magnetisch veld en induceert op die manier een spanning in de eveneens statische spoelen. Feitelijk lijkt het dus meer op een MM opbouw dan een MC aftaster. Afsluitimpedantie eveneens op 47 kOhm. Het draagt in principe dus bij aan een minimale bewegende massa. Het gevolg hiervan is een betere impulsweergave en meer details uit de groef. Verschillende elpees van verschillende genres passeerden de revue en verschaften me de informatie die u nodig heeft om u te informeren over de verschillen en overeenkomsten.

De Donatello Gold heeft een MC phonoversterker nodig, de The Fideles heeft slechts behoefte aan een goede MM phonotrap. Of een moving iron hierdoor een praktisch voordeel is, betwijfel ik. Gezien het niveau waarop men speelt indien men een draaitafel element in de prijsklasse 1.000 – 1.199 wenst,  is het hebben van een goede tot zeer goede MC phonoversterker immers geen punt van discussie. De The Fideles is CNC gefreesd uit één blok titanium en de Donatello is CNC gefreesd uit aluminium.

De Gold Note heeft een iets duidelijker waarneembaar oplossend vermogen, is fractioneel verfijnder en is een element waar een luisteraar eigenlijk niets tègen kan hebben. Een soort verleidelijke all-rounder. Hoewel de Donatello Gold de muziek niet romantiseert en feitelijk net zoveel recht-door-zee speelt, is ze in vergelijking wel fractioneel gloedvoller. Beide elementen zijn snel. Bij muzikale tempowisselingen en dynamische sprongen, laten ze beiden voelen dat ze makkelijk, daadkrachtig en zelfverzekerd u de muziek kunnen presenteren. Ook geven beide elementen klankmatig een erg eerlijke indruk; bijvoorbeeld metaal van bekkens klinken als metaal. Niets klinkt versluierd, zeer helder. Zeer eerlijk en organisch. Behoorlijk anders dan bij de meer gepolijstere en naar mijn smaak te gemaakte weergevers, zoals bijvoorbeeld Koetsu, Kiseki of in mindere mate Zyx.

Een contrabassist die uit z’n dak gaat, voelt u in uw buik aankomen bij elke pluk van een snaar, een pianist is vol vuur helemaal ‘op’ aan het gaan in z’n spel en de bekkens staan helder en vol in uw ruimte. Bij de The Fideles is de pluk nóg intenser en het neerzetten van het muzikale plaatje is iets meer upfront dan de Donatello die het plaatje net iets dieper plaatst.

De muziek bij de Donatello Gold is vol energie en dat aspect is lekker duidelijk aanwezig; bij de The Fideles is ze fractioneel nog indringender aanwezig. Bij de The Fideles lijkt popmuziek net iets meer te spetteren, jazz klinkt jazzyer (is dat een woord?) en weet je mee te sleuren in de jazzy gebeurtenissen en bij klassieke muziek is de klank van instrumenten zeer geloofwaardig. Toch hierbij een voorzichtige kanttekening. Aangezien ik in periodes veel naar klassiek luister, merkte ik gaandeweg dat ik dit liever deed middels de Donatello Gold. Moeilijk om onder woorden te brengen, maar de Donatello doet het net iets wellustiger; iets verfijnder. Maar besef dat dit een persoonlijke voorkeur is van ondergetekende.

Praktisch is dat beide elementen erg geschikt zijn voor toonarmen van gemiddelde lengte tot 12 inch versies en van gemiddeld tot wat zwaardere toonarmen.

Juist bij de The Fideles is het goed te realiseren welke klank uw draaitafel heeft, welke phonoversterker u gaat gebruiken, etc. etc. Een Donatello Gold is in die zin iets meer een all-rounder. Een ‘Donatello Gold moving coil’ zal maar weinigen niet kunnen bekoren. Liefhebbers van juist het specifieke van de ‘The Fideles moving iron’ zullen compleet uit hun dak gaan. 

Beide elementen zijn te beluisteren en de prijzen zijn:
Gold Note ‘Donatello Gold’ € 990,—
Acoustical Systems ‘The Fideles’ € 999,—

 

Copyright © 2018 AUDIO21, Wapenveld
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.