Draaitafel wijsheden deel 7: geometrie

Draaitafel wijsheden deel 7: geometrie
21 februari 2019 Mark van Braam
In Geen categorie
COPYRIGHT © 2019 AUDIO21, WAPENVELD, DOOR MARK VAN BRAAM
NIETS UIT DEZE ONDERSTAANDE INFORMATIE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND, WEBSITE OF OPENBAAR GEMAAKT WORDEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH OF DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAME, OF OP ENIGE ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AUDIO21.

Over draaitafels en platenspelers wordt al vele tientallen jaren veel gesproken, gediscussieerd en geschreven. Het leek me leuk om hieronder ‘weten en weetjes’ op te schrijven; gewoon omdat het leuk is om te weten en omdat het lezen erover, hoort bij onze hobby: muziekbeleving waarbij als bron het geliefde vinyl gebruikt wordt. Tijdens het afregelen van een platenspeler, ontstaan er vaak vragen. Een van de vragen is waarom ik kies voor een specifieke geometrie, wanneer ik uitleg dat ik de zgn. Baerwald-versie hanteer.
Wij als AUDIO21 hebben een select clubje specialisten om ons heen verzameld, waarbij het doel niet is: ‘elkaar aftroeven’, maar waarbij het doel is: van elkaar leren en doorgeven. En voordat ik iets anders suggereer: ik weet ook niet alles. NB; ik weet LANG niet alles. En NIEMAND weet alles. Zo; dat is eruit.

Voor zover ik weet, zijn er drie uitlijningsgeometrieën. Baerwald, Stevenson en Löfgren.

Baerwald alignment
De meest gebruikte uitlijningsgeometrie is de zogeheten ‘Baerwald alignment’. De reden hiervoor is dat de Baerwald Alignment de kleinste maximale tracking-error geeft wanneer je een volledige elpee af wilt spelen. De maximale tracking-error die je zult krijgen is hierbij dan ook het kleinste, wat resulteert in de de kleinste maximale vervorming van het geluid. Aangezien de meeste mensen hun platenspeler voor zeg maar ‘normale platen’ gebruiken, vind ik dit de meest logische keus.

Stevenson alignment
De Stevenson alignment volgt een iets ander principe dan de Baerwald methode. Bij de Stevenson alignment is de tracking-error richting het midden van de plaat geminimaliseerd. De filosofie hierachter is dat eventuele vervorming van het geluid dichterbij het midden van de plaat beter hoorbaar is, en dat de tracking-error hier dan ook zo klein mogelijk moet zijn.

Een belangrijke reden om toch de Stevenson alignment te gaan gebruiken, is dus dat het de binnenste groeven het beste afspeelt; derhalve het beste te gebruiken, wanneer je veel singels afspeelt.

Löfgren alignment
Van de Löfgren uitlijning bestaan eigenlijk twee verschillende methoden, namelijk “Löfgren A” en “Löfgren B”. De eerste is gelijk aan de Baerwald alignment en de tweede is echt een andere methode. De Löfgren B uitlijningsmethode is zo ontwikkeld dat de gemiddelde tracking-error van het element en de vervorming van het geluid het kleinste is. Dat is dan ook het grote verschil met de Baerwald alignment, waar de maximale tracking-error zo klein mogelijk is. Bij de Löfgren B uitlijning is de tracking-error aan het begin en eind van de plaat dan ook groter dan bij een Baerwald alignment.

Geometrie draaitafel