DIESIS AUDIO Aura – eerste speelminuten

DIESIS AUDIO Aura – eerste speelminuten
21 november 2018 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, er zijn momenten die je als hifi enthousiast nimmer meer vergeet. Woensdag de 21ste bij AUDIO21 is zo’n dag. De dag dat de eerste tonen voorgebracht werden door de DIESIS AUDIO Aura.

Zet vast in uw agenda: 8 december 2018: Presentatie Aura.

Diesis Aura bij AUDIO21 – video 

Het is best iets speciaals wanneer een grote muziekliefhebber èn hifiliefhebber voor de DIESIS AUDIO Roma kiest. Dit zijn altijd mensen die zich niet van de wijs laten brengen door ‘de macht van het grote’. Het zijn ook niet de mensen die alleen durven te kiezen voor de grootste, bekendste fabrikanten. Immers, een levensmotto:

Om u een klein beetje mee te nemen in mijn bezigheden gisteren, hier wat foto’s van de net geplaatste Roma’s. Het serienummer spreekt vast tot de verbeelding…

Copyright © 2018 AUDIO21, Wapenveld
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.