Bezoek van een top-monitor: CREDO EV350 Reference

Bezoek van een top-monitor: CREDO EV350 Reference
30 maart 2023 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, onlangs werden we benaderd door een Zwitserse fabrikant van luidsprekers. Ik mag u vast verklappen dat zulks geen uitzondering is; met enig regelmaat worden we gevraagd om eens kennis te maken met een audioproduct. Maar dat is een terzijde. Het bedoelde bedrijf heet: CREDO AUDIO.
Hun website lezende, begon er om de een of andere reden toch wat te fascineren. Het samenspel van de gekozen units, de bandbreedte van bij voorbeeld de EV350 Reference, de pragmatische bouw van de stands en het zichzelf wegcijferende uiterlijk maakte dat ik inging op hun wens om ons eens kennis te laten maken met de kleinste monitor speakerset. En zojuist is de set in het prachtigste pianolak zwarte aangekomen en met een gepast tempo dook ik in de dozen, om de sets in elkaar te schroeven. En van daaruit de eerste tonen en in de komende weken zal ik zo nu en dan m’n bevindingen aan u verklappen. De eerste indruk is in elk geval veelbelovend!

 

COPYRIGHT © 2023 AUDIO21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.