AUDIO21 en Music Emotion

AUDIO21 en Music Emotion
6 juli 2019 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, enige tijd geleden kreeg het hifi magazine Music Emotion er lucht van dat we verhuisd waren naar de plaats Heerde. En een telefoontje volgde met de vraag of er een journalist en fotograaf mocht langskomen om de hifiliefhebbers hiervan op de hoogte te brengen.
Gisteren ontving ik een doos met een aantal exemplaren en hieronder de bevindingen van de recensent. Leuk toch?

Copyright © 2019 AUDIO21, Heerde, door Mark van Braam
Niets uit deze onderstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.