Audio verslaving

Audio verslaving
12 maart 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Chers amis, wij zullen overal wel ergens aan verslaafd zijn; veronderstel ik. Mijn lief en ik genieten elke dag van een glas kostelijk rood; zijn we dan verslaafd? Laten we dat in het midden houden 🙂
Vanochtend kwam ik dit plaatje tegen en ik moest even aan u denken. En laten we hopen dat de afbeelding rechtsonder het meest op u van toepassing is!

 

COPYRIGHT © 2024 AUDIO21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
En wellicht denkt u nog eens na over de uitspraak van de Engelse romanschrijver Aldous Huxley. Òf was het toch zo dat Nietsche eerder was met die woorden naar zijn kameraad Wagner… hoe dan ook:
“NA DE STILTE KOMT MUZIEK HET DICHTST BIJ HET ZEGGEN VAN HET ONZEGBARE”.
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUDIO21.